Клиника
Страна
Адрес
Киргизия
Бишкек, улица Байтик баатыра 51